Gongová meditácia

22. febr. 2019

Tibet Park, Gúgska 134, Nové Zámky

18:00 - 19:00

Gong je jeden z najstarších hudobných nástrojov. Počas hrania na gong sa človek dostáva do hladiny Alpha (meditatívny stav) kde je možné hlboké uvolnenie a sebaliečenie. Je to stav v ktorom mozog prestáva fungovať a aktivuje sa podvedomie. Pre niektorých ľudí je skoro nemožné dosiahnuť stav meditácie, nakoľko ich myseľ je stále aktívna. Opakujúci sa zvuk gongu vás priamo vtiahne do meditatívneho stavu, kde si môžte vychutnať stav bez času a pristoru. Vynikajúci nástroj na uvolnenie pre ľudí s problémami spánku, ľudí pod tlakom a v strese.

Cena: 15 Eur

Čo si so sebou priniesť: Pohodlné oblečenie, deku na prikrytie, vankúšik, yoga matku alebo karimatku, vodu.

Účasť na meditácii si nevyžaduje žiadne špecifické predpoklady, alebo prípravu.Počet účastníkov je limitovaný.