Výstava Relikvií Tibetských Majstrov

6 - 7. máj 2017

Tibet Park, Gúgska 134, Nové Zámky
Sobota - Nedeľa: 9:00 - 17:00 voľný vstup

 

Relikviami nazývame všetko, čo ostalo po veľkých východných majstroch, ktorí  svoje životy zasvätili pomoci druhým. Časti ich odevov, kúsok z fyzického tela (napr. vlasy, kosti, ...), popol vložený do sošiek. Najpopulárnejšie sú však ringsely, malé perličky, ktoré sa našli po smrti Budhu Šákjamuniho v jeho popole. Moderná veda dodnes nevie vysvetliť, čo ringsely predstavujú, ako vznikajú, a ako je možné, že sa tieto maličké guľôčky dokážu rozmnožiť. Vysokí lámovia to vedia presne. Ide o zhmotnenie tých najjemnejších energií, ktoré Budha a jeho nasledovníci dokázali počas svojho života zrealizovať. Ak teda vidíme ringsel, vidíme vlastne majstra a dôkaz nesmiernej duchovnej kvality, ktorú naplnil. Dosiahnuť v živote plnú duchovnú dokonalosť je takmer zázrak. Aj preto sa hovorí, že relikvie vznikli zázrakom.

Prečo navštíviť výstavu relikvií tibetských majstrov?

Relikvie nám zanechali ľudia, ktorí sa dokázali spojiť s energiami absolútnej lásky a súcitu, a ostať s nimi natrvalo v kontakte. Počas svojho života dali sľub, že budú robiť všetko pre  dobro iných cítiacich bytostí. Energia láskyplného súcitenia, ktorou preplnili celé svoje vedomie, tu ostala aj po tom, čo dávno opustili svoje fyzické telá. Títo majstri nám preto aj dlho po svojej smrti dokážu pomôcť nájsť harmóniu a vnútorný pokoj.

Aké relikvie budete mať možnosť vidieť?

Vystavené budú desiatky relikvií mnohých veľkých východných majstrov. Jeden ringsel pochádza priamo z tela historického Budhu Šákjamuniho a tak budete môcť pobudnúť v jednom priestore priamo s pôvodcom náuk o šťastnom živote.

19_0.jpg 25_0.jpg relik3_0.jpg

V čom je výnimočnosť výstavy relikvií

Výnimočnosť celého podujatia tkvie v možnosti stretnúť sa s mnohými veľkými majstrami minulosti. Návštevníci sa dostanú do kontaktu s nesmiernymi energiami lásky a súcitu, ktoré títo majstri zrealizovali. Takúto výstavu má možnosť vzhliadnuť iba málo ľudí a práve na Slovensku to bude možné. Je nesmierne ťažké získať čo i len jedinú relikviu ktoréhokoľvek osvieteného majstra, v Tibet Parku budete mať možnosť vidieť ich desiatky.

Relikvie_20101010_144943_0153_0.jpg