Akadémia Tibetských Náuk

Nachádzate sa tu

Sme spokojní s našim životom? Sú to otázky, na ktoré hľadáme seriózne odpovede neraz až vtedy, keď sa ocitneme v krízových situáciách, keď napríklad stratíme niekoho blízkeho alebo keď sa prihlási závažnejšie ochorenie.
Prirodzenou súčasťou života moderného človeka je stres, uponáhľanosť, nekľud a psychická nerovnováha. Tieto negatívne stavy vedomia sa stali takou samozrejmosťou, že ich moderný človek iba plne prežíva a považuje za neoddeliteľnú súčasť bežného života. Hoci si plne uvedomujeme každodenný stres, nervozitu, neistotu, vnútorný nepokoj, a hľadáme riešenia, akosi nám pravé hodnoty unikajú a neustále sa točíme vo víroch emocionálnych výbojov a z toho plynúcich ťažkostí.Naše fyzické telo i našu psychiku sužujú najrôznejšie problémy. Niektoré naberajú na nebývalej intenzite, ba objavujú sa i nové, dosiaľ neznáme choroby. Ale to, čo skutočne vedie k ich vzniku, zostáva často neodhalené, pretože sa moderná medicína orientuje viac na odstraňovanie následkov ako na človeka. Naozaj je nevyhnutné zažívať takýto vnútorný nekonmfort, aj napriek tomu, že v živote máme všetko, čo nevyhnutne potrebujeme? Odpovede na tieto otázky nájdeme počas štúdia tibetských náuk, vďaka ktorým tisíce západných ľudí opäť našli svoju stratenú vnútornú silu a kľud.

Ak sme dobre oboznámení s tibetskými náukami, rýchlo zistíme, že sú úzko späté našim každodenným životom Ak sa pozrieme na novodobý výskum, zistíme, že má s tibetskými náukami do oči bijúce paralely.Môžeme uviesť napr.výsledky bádania kvantových fyzikov alebo neurobiológov. To, čo výskumníci objavujú „vonkajšími“ prostriedkami, to starí majstri tibetskej tradície zažili „vnútorne“, počas meditačných sedení, už pred stáročiami.
Vďaka náukám prameniacim zo starovekej tibetskej múdrosti, ktorá je založená na skúsenostiach státisícov jedincov, tibeťania dokážu žiť aj v nepredstaviteľne tvrdých podmienkach v týchto neľahkých časoch mnohonásobne harmonickejšie a šťastnejšie ako zvyšok sveta.
Cieľom Akadémie tibetských náuk je tieto vzácne autentické učenia sprostredkovať tak začiatočníkom, ako aj pokročilým, a to tak, aby náuky i samotné meditačné praxe boli na úžitok čo najväčšiemu počtu záujemcov.
Štúdium bude trvať rok. Je rozložené do dvanástich samostatných na seba logicky nadväzujúcich častí. Povedú ho láma Tibor Geljen s manželkou Daršan.

1. Pokojná myseľ - meditačný seminár

Už pred mnohými desaťročiami sa do nášho slovníka nenápadne dostalo slovo meditácia. Takmer denne používame vety ako: veľa som meditoval nad svojím problémom, nemedituj okolo toho, darmo budeme nad tým meditovať.Pravý zmysel slova meditácia je stíšenie mysle. Znamená to, že počas meditácie sa snažíme odbúrať všetky prekážky, ktoré nám bránia prežívať prítomný okamžik v plnej kráse. Bežne sa stáva, že pre negatívne pocity a emócie nevidíme možnosti, ktoré nám ponúka život, ba práve naopak - systematicky sa zamotávame do bludného kruhu našich myšlienok, pocitov a predstáv. Meditácia je jediný prostriedok, ktorým môžeme postupne odbúravať naše negatívne vlastnosti a posilňovať pozitívne kvality. Ako správne meditovať, v čom sa líši meditácia od relaxácie a kontemplácie, ktoré meditačné pomôcky prehlbujú našu meditačnú skúsenosť - to všetko je predmetom tohto meditačného kurzu.

2.Návrat k zmyslovej realite

3. Lodžong, výcvik mysle – meditačný seminár

Náuka o mysli a výcvik mysle sú nepostrádateľným aspektom tak duchovného vývoja ako aj harmonického života. Počas podrobnej analýzy nášho života zistíme, že za všetkým, čo my vnímame svojimi zmyslami, je myseľ. Všetko sa najprv muselo objaviť v mysli až potom sme to mohli zažiť ako reálnu skúsenosť. Všetky veci, ktoré sú okolo nás sa najprv museli zrodiť v mysli, aby neskôr mohli nabrať fyzickú formu. Čím je myseľ kultivovanejšia, tým zmysluplnejšie a osožnejšie veci, javy z nej povstávajú. Lodžong je meditačný systém, ktorým sa sebecké aspekty mysle oslabujú, čím sa zároveň posilňuje vytvorenie mysle altruistickej, láskyplnej a dobrosrdečnej.

4. Tonglen – meditačný seminár

Tonglen je meditačná prax pochádzajúca z Tibetu. Je to duchovná prax, ktorá existuje približne tisíc rokov a je obľúbeným duchovným cvičením mnohých veľkých tibetských lámov, i samotného J.S.Dalajlámu. Tonglen v preklade znamená dávanie a branie alebo posielanie a prijímanie. Hlavným cieľom je pretransformovať negatívne tendencie našej mysle na lásku, súcit, dobrosrdečnosť a iné pozitívne kvality. Existuje celý rad meditácií tonglenu vo všetkých však ide o to isté – o zlepšenie kvality nášho bytia v harmónii s celým svetom. Cvičením tonglenu odstraňujeme naše egocentrické postoje a posilňujeme súcit voči celému svetu, živému aj neživému. Vďaka tonglenu prežívame realitu kvalitnejšie, čo automaticky vedie k odstraňovaniu prekážok, ktoré nám zabraňujú byť plnohodnotným človekom žijúcim v harmónii a porozumení, v šťastí.

5. Zasvätenie s Kenzur Čoti Nangwa Rinpočem

6. Meditačný vikend s aspektom zasvätenia

7. Štyri pripomenutia – učenie o dôležitosti duchovného vývoja

Štyri pripomenutia sú základným učením všetkých buddhistických smerov. Stretávame sa s nimi už na začiatku našej duchovnej cesty a od tejto chvíle by nás mali sprevádzať až do okamihu plnej realizácie.
Štyri pripomenutia sú štyrmi cestami výcviku mysle. Je to kontemplatívna prax, ktorou prečisťujeme a posilňujeme našu motiváciu, ktorá je nevyhnutná pred samotnou meditačnou praxou.

8. Jednodňová púť,alebo meditačné ústranie

9. Bhávačakra, kolo života – učenie o kole znovuzrodenia

Kolo života je 1200 rokov stará, veľmi presná náuka o strastiplnom bytí. Veľmi jasným spôsobom vysvetľuje príčiny vzniku strastí a utrpení, existenciu vedomia v rozličných formách a 12 článkov vzájomne závislého vznikania.
Vďaka učeniu o bhawačakre získame reálny a logický náhľad na naše bytie a tiež pochopenie, prečo je nutné vytvárať pozitívnu energiu pre dobro všetkých cítiacich bytostí.

10. Meditácia milujúcej láskavosti – meditačný seminár

Meditácia milujúcej láskavosti je v Tibete najpopulárnejšou meditáciou. Láskavosť je prirodzenou vlastnosťou každej bytosti, preto práca s ňou na našej duchovnej ceste prináša rýchle úspechy. Všade vidíme a cítime veľkú potrebu láskyplnosti a súcitu, no metód, ktoré nám dávajú návod, ako tieto vlastnosti dosiahnuť a pestovať, je veľmi málo. Meditácia milujúcej láskavosti je jednou z nich. Vďaka nej môžeme rozvinúť láskyplnosť a súcitenie v našom prežívaní i konaní, v dôsledku čoho budeme zažívať kvalitatívne lepší a harmonickejší život.

11. Bódhičitta – učenie o nerozlišujúcom súcite

Bódhičitta sa dá preložiť ako: prebudená myseľ. Je to stav, keď myseľ nerozlišuje medzi sebou a druhými, je schopná neustále usilovať o dobro druhých, lebo práve v tom vidí aj svoje vlastné šťastie. V tradícii mahajánového buddhizmu zachovaného v Tibete je prebudenie a rozvíjanie bódhičitty považované za najdôležitejšie cvičenie, pretože ak bódhičitta v meditačnej praxi prítomná nie je, nedosiahnu sa ani žiadne významné výsledky.

12. Meditácia útočiska – učenie o dôležitosti troch klenotov

Meditácia útočiska nám prináša stabilitu a otvorenosť, ktoré sú nevyhnutným základom duchovného rastu. Meditácia útočiska je prostriedok, ako dosiahnuť otvorenosť k Trom klenotom. Podľa buddhistických učení je duchovný rozvoj bez Troch klenotov nemožný. Tri klenoty sú: Buddha, Dharma a Sangha. Buddha je učiteľ, dharma je učenie a Sangha je spoločnosť praktikujúcich, ktorí nám môžu pomôcť na našej ceste vnútorného rozvoja. Meditácia útočiska je odovzdávaná z filozoficko-psychologického, nie z náboženského pohľadu.

13. Púť po svätých miestach Nepálu

Pre všetkých záujemcov, ktorí ukončia ročnú Akadémiu tibetských náuk je pripravená púť po svätých miestach Nepálu. Počas trojtýždňovej cesty bude možné navštíviť viaceré posvätné miesta (Swayambhunath, Namo Buddha, Parping), ale aj miesta spojené s historickým Buddhom Šakjamúnim (Lumbíni, Kapilavasta). Čarokrásnu atmosféru krajiny tisícich stúp zažijeme pod duchovným vedením lámu Tibora, ktorý tu žil dlhú dobu, a práve preto vie priblížiť klenoty tejto krajiny aj z úplne iného, netradičného pohľadu. Jeho posledné učenie sa uskutoční v kláštore Džonangpov pri veľkej stúpe Džarunkašor.